Góc tư vấn

Mua bảo hiểm tai nạn cho công nhân theo thông tư 329

10/08/2020


MUA BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG THEO THÔNG TƯ 329

 

Hiện nay một số nhà thầu khi ký hợp đồng thi công công trình với chủ đầu tư trong đó có phần mua bảo hiểm cho công nhân lao động trong công trường là bắt buộc phải mua theo thông tư 329/2016 TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 nhưng nhiều nhà thầu chưa hiểu. Để giải đáp thắc mắc việc này, baoviettructuyen.vn xin chia sẻ một số thông tin cơ bản như sau:

 

LIÊN HỆ: Hotline 093 157 66 11 (ĐT/zalo/Viber) để được tư vấn đầy đủ

 

Bao hiem tai nan theo thong tu 329

 

Thông tư 329/2016 TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 115/2015NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ qui định bảo hiểm bắt buộc trong đầu tư xây dựng. Trong thông tư có hướng dẫn "Quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm và chế độ tài chính, chế độ báo cáo đối với bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng" bao gồm:

- Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng;

- Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng;

- Bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường;

- Bảo hiểm bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba.

 

I. BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG BẮT BUỘC THEO THÔNG TƯ 329

 

1. Đối tượng áp dụng theo thông tư 329/2016 TT-BTC gồm:

-  Chủ đầu tư xây dựng, nhà thầu trong hoạt động đầu tư xây dựng (trong trường hợp phí bảo hiểm công trình đã được tính vào giá hợp đồng).

-  Nhà thầu tư vấn.

-  Nhà thầu thi công xây dựng.

-  Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, doanh nghiệp tái bảo hiểm.

-  Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Trong thông tư qui định rõ nhà thầu phải mua bảo hiểm bắt buộc cho người lao động trong quá trình thi công công trình, việc mua bảo hiểm được qui định rõ trong đối tượng bảo hiểm, số tiền bảo hiểm, phạm vi bảo hiểm, thời hạn bảo hiểm, phí bảo hiểm, hồ sơ giải quyết bồi thường.

2. Đối tượng bảo hiểm:

-  Đối tượng bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường là trách nhiệm dân sự của nhà thầu thi công xây dựng đối với người lao động thi công trên công trường theo quy định của pháp luật.

3. Số tiền bảo hiểm:

-  Số tiền bảo hiểm tối thiểu trong trường hợp bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường là 100 triệu đồng/người/vụ.

4. Phạm vi bảo hiểm:

Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện trách nhiệm bồi thường cho nhà thầu thi công xây dựng những khoản tiền mà nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm bồi thường cho người lao động bị thương tật, chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phát sinh do thực hiện công việc thi công trên công trường theo qui định của thông tư.

5. Thời hạn bảo hiểm và phí bảo hiểm:

a/ Thời hạn bảo hiểm:

- Thời hạn bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường bắt đầu kể từ ngày thực hiện công việc thi công trên công trường đến hết thời gian bảo hành công trình theo quy định pháp luật.

- Việc xác định thời hạn bảo hiểm cụ thể đối với người lao động thi công trên công trường căn cứ vào hợp đồng lao động và văn bản xác nhận của nhà thầu thi công xây dựng về thời gian người lao động làm việc thực tế trên công trường.

b/ Phí bảo hiểm:

- Phí bảo hiểm 1 năm:

Đơn vị : VND

 Loại

nghề nghiệp * 

PHÍ BẢO HIỂM /NĂM
Loại 1 600.000
Loại 2 800.000
Loại 3 1.000.000
Loại 4 1.200.000

 

(*) Phân loại nghề nghiệp:

Loại 1: Lao động gián tiếp, làm việc chủ yếu trong văn phòng, bàn giấy hoặc những công việc tương tự ít đi lại khác. Ví dụ: kế toán, nhân viên hành chính.

Loại 2: Nghề nghiệp không phải lao động chân tay nhưng có mức độ rủi ro lớn hơn loại 1, đòi hỏi phải đi lại nhiêu hoặc bao gôm cả lao động chân tay nhưng không thường xuyên và lao động chân tay nhẹ. Ví dụ: kỹ sư dân dụng, cán bộ quản lý thường xuyên đến công trường.

Loại 3: Những nghề mà công việc chủ yếu là lao động chân tay và những công việc có mức độ rủi ro cao hơn loại 2. Ví dụ: kỹ sư cơ khí, kỹ sư điện, công nhân làm việc trên công trường.

Loại 4: Những ngành nghề nguy hiểm, dễ xảy ra tai nạn và không được quy định ở ba loại nghề nghiệp trên.

- Phí bảo hiểm ngắn hạn:

THỜI HẠN BẢO HIỂM

TỶ LỆ %

/PHÍ BẢO HIỂM NĂM

Đến 3 tháng 40%
Từ trên 3 tháng đến 6 tháng 60%
Từ trên 6 tháng đến 9 tháng 80%
Từ trên 9 tháng đến 1 năm 100%

 

 

II. BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG BẢO VIỆT

 

Sản phẩm bảo hiểm tai nạn con người của Bảo Việt là sản phẩm bảo hiểm tự nguyện. Sản phẩm được thiết kế phù hợp với cho những người làm việc trong môi trường có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn như công nhân làm việc trong các công trường, nhà máy, nhà xưởng.... Sản phẩm còn hữu ích cho tất cả các đối tượng khác chủ động đề phòng các rủi ro tai nạn có thể phát sinh trong sinh hoạt, vui chơi và làm việc hàng ngày. Khi mua bảo hiểm sản phẩm này, người được bảo hiểm sẽ được bảo vệ 24/24 giờ.

1. Đối tượng nhận bảo hiểm:

Mọi công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam có độ tuổi từ 15 ngày tuổi đến 70 tuổi.

2. Phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm

Số tiền bảo hiểm là số tiền cao nhất Nhà bảo hiểm phải chịu trách nhiệm chi trả khi Người được bảo hiểm gặp rủi ro thuộc phạm vi bảo hiểm.

- Trường hợp chết: Trả toàn bộ số tiền bảo hiểm.

- Trường hợp thương tật bộ phận vĩnh viễn: Trả theo bảng tỷ lệ thương tật hoặc theo chi phí thực tế không vượt quá tỷ lệ thương tật phụ thuộc vào từng gói bảo hiểm theo qui định phía dưới.

a/ Phí bảo hiểm 1 năm:

Đơn vị : VND

GÓI

BẢO HIỂM

PHÍ BẢO HIỂM

/năm

SỐ TIỀN BẢO HIỂM
Gói 1 56.000 20.000.000
Gói 2 84.000 30.000.000
Gói 3 112.000 40.000.000
Gói 4 140.000 50.000.000
Gói 5 168.000 60.000.000
Gói 6 196.000 70.000.000
Gói 7 224.000 80.000.000
Gói 8 252.000 90.000.000
Gói 9 280.000 100.000.000

 

b/ Biểu phí ngắn hạn:

THỜI HẠN BẢO HIỂM

TỶ LỆ %

/PHÍ BẢO HIỂM NĂM

Đến 3 tháng

40%
Đến 6 tháng 60%
Đến 9 tháng 90%
Trên 9 tháng 100%

 

3. Quyền lợi bảo hiểm:

SỐ TIỀN BẢO HIỂM 

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

Số tiền bảo hiểm

đến 50tr đồng

(Từ gói  số 1 đến gói số 4)

1/ Trường hợp người được bảo hiểm chết do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm: Trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm

2/ Trường hợp người được bảo hiểm bị thương tật thân thể do tai nạn: Trả theo bảng tỷ lệ thương tật thân thể ban hành theo quyết định số 1417/2012/QĐ-TGĐ/BHBV ngày 09/05/2012 của Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt.

Số tiền bảo hiểm

từ 50 triệu đồng

đến 100 triệu đồng

(Từ gói số 5 đến gói số 9)

1/ Trường hợp người được bảo hiểm chết do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm: Trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm

2/ Trường hợp người được bảo hiểm bị thương tật thân thể do tai nạn:

Thanh toán toàn bộ chi phí y tế thực tế phát sinh bao gồm thuốc, phẫu thuật, điều trị  hay sử dụng các thiết bị y tế theo chỉ định của bác sĩ, các chi phí hộ lý, thuê phòng, thuê xe cấp cứu ...

-  Thanh toán tiền trợ cấp trong thời gian nằm viện mức 0,1% STBH /ngày, tối đa 180 ngày /năm. Mức bồi thường tối đa không vượt quá tỷ lệ thương tật áp dụng cho trường hợp thương tật đó

 

Tùy theo từng qui định cụ thể khi ký hợp đồng với chủ đầu tư, nhà thầu có thể tự lựa chọn cho mình một loại hình bảo hiểm thích hợp với đơn vị của mình.

>>> Xem ngay chương trình bảo hiểm tai nạn con người tại đây để biết thêm thông tin chi tiết: Bảo hiểm tai nạn con người Bảo Việt

 

LIÊN HỆ: Hotline 093 157 66 11 (ĐT/zalo/Viber) để được tư vấn đầy đủ

 

TIN LIÊN QUAN
VỀ CHÚNG TÔI

Website baoviettructuyen.vn là website bán hàng trực tiếp của Phòng kinh doanh số 12 – Bảo hiểm Bảo Việt, có địa chỉ tại 15c Trần Khánh Dư, Hoàn Kiếm, Hà Nội chuyên bán hàng trực tuyến các sản phẩm của Bảo Hiểm Bảo Việt, không qua môi giới bảo hiểm.

Bảo hiểm Bảo Việt đã trên 50 năm kinh nghiệm phục vụ khách hàng, luôn tự hào là Công ty hàng đầu trong lĩnh vực bảo hiểm với doanh thu hàng năm gần 50.000 tỷ đồng. Với trình độ CBCNV cao, nhiều kinh nghiệm, năng lực quản trị kinh doanh, quản lý rủi ro và bồi thường tốt, Bảo Việt luôn luôn được nhiều khách hàng tín nhiệm và luôn nhận được bảo hiểm nhiều dự án lớn.

Mua bảo hiểm tại baoviettructuyen.vn quý khách hàng sẽ được

Hỗ trợ thông tin sản phẩm chính xác, đầy đủ.

Cam kết hướng dẫn bồi thường trong suốt thời hạn bảo hiểm.

Đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, 100% tốt nghiệp đại học.

Được chăm sóc bởi Nhân viên chính thức của Bảo Việt 

Mua bảo hiểm trực tiếp của Bảo Việt, không qua trung gian, môi giới.

Giám sát chất lượng dịch vụ trực tiếp Phòng kinh doanh Bảo Việt

Mọi thông tin sai lệch về chất lượng dịch vụ, chăm sóc khách hàng sau bán hàng được phản ánh thẳng đến Phòng kinh doanh, không qua trung gian, môi giới.

Giao hàng tận nơi toàn quốc.

Mong muốn lớn nhất của baoviettructuyen.vn là mang lại cho khách hàng giá trị đích thực của từng sản phẩm với sự đảm bảo an toàn và được trải nghiệm dịch vụ chăm sóc chu đáo nhất.

Where you can buy Louis Vuitton Replica :

fake lv man bag replica cartier love bracelet chanel replica louis vuitton imitazioni replica gucci shoes fake chanel wallet hermes birkin replica van cleef replicaa Replica Louis Vuitton backpack dior replica replica celine bracelet love Cartier replique gucci imitazioni knock off chanel bags fake louis vuitton shoes bracelet love Cartier replique cartier love imitazione imitazioni hermes replica gucci shoes louis vuitton shoes replica louis vuitton keepall replica cartier love bracelet replica louis vuitton outlet nederland cartier trinity ring replica fake chanel wallet chanel replica replica cartier love bracelet gucci replica 1:1 van cleef replica goyard replica gucci scarf replica cartier trinity ring replica Louis Vuitton Replica louboutin pas cher louis vuitton shoes replica louis vuitton fake louis vuitton neverfull replica cartier trinity ring replica gucci backpack replica gucci backpack replica dior replica bracelet love Cartier replique replique sac hermes imitaciones louis vuitton espana chanel backpack replica borse gucci imitazioni louis vuitton duffle bag replica taschen aus der türkei online kaufen sac hermes pas cher Louis Vuitton Replica

BẢO HIỂM BẢO VIỆT

Địa chỉ tại Hà Nội: 15c Trần Khánh Dư, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Địa chỉ tại Hồ Chí Minh: 23-25 Thái Văn Lung, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Email: lienhe@baoviettructuyen.vn

(Mọi thông tin trên website đều mạng tính chất tham khảo)