Bảo hiểm sức khỏe, ốm bệnh Bảo Việt

 

BẢO HIỂM SỨC KHỎE BẢO VIỆT TÂM BÌNH

 

Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt Tâm bình là sản phẩm bảo hiểm sức khỏe được thiết kế phù hợp với cá nhân, gia đình và tổ chức hướng tới sự an tâm trong cuộc sống

Sản phẩm là giải pháp chăm sóc y tế toàn diện, quyền lợi bảo hiểm mở rộng,  hấp dẫn với chi phí hợp lý. Chương trình được bảo vệ toàn diện nhiều rủi ro khác nhau như ốm bệnh, thai sản, tai nạn, tử vong và bảo hiểm cho cả bệnh UNG THƯ.

 

Liên hệ Hotline  093 157 66 11 (ĐT/Zalo) để được hỗ trợ

 

Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt Tâm Bình

 


THÔNG TIN SẢN PHẨM BẢO VIỆT TÂM BÌNH

 

1. Các quyền lợi nổi bật của sản phẩm:

- Không khám sức khỏe trước khi nhận bảo hiểm;

- Quyền lợi bảo hiểm chính bao gồm nhiều quyền lợi: Ốm bệnh, nằm viện, phẫu thuật, thai sản, tai nạn, tử vong, ung thư;

- Quyền lợi thai sản cho nằm viện và Phẫu thuật sinh con nằm trong quyền lợi chính;

- Quyền lợi hỗ trợ giáo dục cho con cái trong trường hợp Người được Bảo hiểm là bố/mẹ;

- Tự lựa chọn các cơ sở y tế để thăm khám và chữa bệnh;

- Bồi thường nhanh chóng chính xác trong vòng 15 ngày làm việc.

 

2. Đối tượng tham gia bảo hiểm:

- Khách hàng cá nhân, khách hàng tổ chức là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam tại thời điểm bắt đầu của Hợp đồng bảo hiểm;

- Trẻ em dưới 9 tuổi phải tham gia cùng hợp đồng với bố mẹ hoặc bố mẹ đã tham gia ít nhất một loại hình bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm chi phí y tế còn hiệu lực tại Bảo Việt. Chương trình của Người phụ thuộc chỉ được áp dụng mức tương đương hoặc thấp hơn chương trình của Bố mẹ.

 

3. Độ tuổi tham gia:

- Từ 15 ngày tuổi đến 65 tuổi (tính theo lần sinh nhật liền trước ngày bắt đầu tham gia bảo hiểm hoặc ngày tái tục bảo hiểm).

 

4. Luật áp dụng:

- Việt Nam.

 

5. Điều kiện tham gia:

Bảo Việt không nhận bảo hiểm cho các đối tượng sau:

- Người bị bệnh thần kinh;

- Người bị bệnh ung thư trước hoặc tại thời điểm tham gia;

- Người bị thương tật/ tàn tật vĩnh viễn quá 50%;

- Người đang trong thời gian điều trị bệnh lý /tình trạng nghiêm trọng.

 

6. Phạm vi lãnh thổ:

- Việt Nam.

 

7. Thẻ bảo lãnh:

Chương trình Cơ bản, mở rộng, nâng cao: Không cấp thẻ (không bảo lãnh trực tiếp)

Chương trình Toàn diện: Thẻ xanh (Bảo lãnh Nội trú tại Bệnh viện công)

Chương trình Ưu việt: Thẻ vàng (Bảo lãnh Nội trú + Ngoại trú tại Bệnh viện công)

Lưu ý: 

Trường hợp khách hàng muốn bảo lãnh thêm tại các bệnh viên tư nhân, quốc tế: Phí bảo hiểm được cộng thêm 30%.
 

 

BẢNG QUYỀN LỢI BẢO HIỂM BẢO VIỆT TÂM BÌNH

 

A/ QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CHÍNH

CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM CƠ BẢN MỞ RỘNG NÂNG CAO TOÀN DIỆN ƯU VIỆT
Số tiền/người/năm 60.000.000 100.000.000 160.000.000 220.000.000 330.000.000
Nằm viện và Phẫu thuật nội trú do bệnh, tại nạn, thai sản:
1. Nằm viện do bệnh, tai nạn, thai sản (Tối đa 60 ngày /năm):

- Chí phí phòng và giường, suất ăn theo tiêu chuẩn của bệnh viện;

- Chi  phí phòng chăm sóc đặc biệt, điều trị cấp cứu;

- Chi phí máu, huyết tương;

- Chi phí thuốc điều trị và sử dụng trong khi nằm viện; truyền máu, ô xi, huyết thanh, quần áo bệnh viện;

- Chi phí băng, nẹp bột;

- Chi phí tiêm, truyền tĩnh mạch;

- Chi phí xét nghiệm hoặc chuẩn đoán bằng hình ảnh như X-quang, MRI, CT, PET, siêu âm, nội soi. Các xét nghiệm này phải do bác sĩ chỉ định là cần thiết để đánh giá trình trạng bệnh và là một phần của chi phí điều trị nằm viện;

- Chi phí vật tư y tế cần thiết được sử dụng trong quá trình người bệnh nằm viện;

- Chi phí sinh thường.

Chi trả theo chi phí thực tế, tối đa 400.000 /ngày lên đến 21.000.000 /năm Chi trả theo chi phí thực tế, tối đa 600.000 /ngày lên đến 36.000.000 /năm Chi trả theo chi phí thực tế, tối đa 1.000.000 /ngày lên đến 60.000.000 /năm Chi trả theo chi phí thực tế, tối đa 1.400.000 /ngày lên đến 84.000.000 /năm Chi trả theo chi phí thực tế, tối đa 2.000.000 /ngày lên đến 120.000.000 /năm

2. Phẫu thuật do bệnh, tai nạn, thai sản:
Trả theo chi phí thực tế, tối đa không vượt quá hạn mức theo phân loại dưới đây:

2.1. Phẫu thuật đặc biệt

(Theo phụ lục II của Quy tắc bảo hiểm)

Chi trả theo chi phí thực tế, tối đa 18.000.000 /năm Chi trả theo chi phí thực tế, tối đa 30.000.000 /năm Chi trả theo chi phí thực tế, tối đa 50.000.000 /năm Chi trả theo chi phí thực tế, tối đa 60.000.000 /năm Chi trả theo chi phí thực tế, tối đa 97.000.000 /năm
2.2. Phẫu thuật sinh con và các loại thủ thuật điều trị, tiểu phẫu Chi trả theo chi phí thực tế, tối đa 3.000.000 /năm Chi trả theo chi phí thực tế, tối đa 5.000.000 /năm Chi trả theo chi phí thực tế, tối đa 12.000.000 /năm Chi trả theo chi phí thực tế, tối đa 14.000.000 /năm Chi trả theo chi phí thực tế, tối đa 20.000.000 /năm
2.3. Phẫu thuật khác Chi trả theo chi phí thực tế, tối đa 10.000.000 /năm Chi trả theo chi phí thực tế, tối đa 16.000.000 /năm Chi trả theo chi phí thực tế, tối đa 30.000.000 /năm Chi trả theo chi phí thực tế, tối đa 40.000.000 /năm Chi trả theo chi phí thực tế, tối đa 60.000.000 /năm

3. Trợ cấp nằm viện (Tối đa 60 ngày /năm)

100.000 /ngày 150.000 /ngày 200.000 /ngày 250.000 /ngày 400.000 /ngày

4. Chi phí khám trước khi nhập viện và sau khi xuất viện (không áp dụng cho thai sản)

Chi trả theo chi phí thực tế, tối đa 500.000 /năm Chi trả theo chi phí thực tế, tối đa 1.000.000 /năm Chi trả theo chi phí thực tế, tối đa 1.500.000 /năm Chi trả theo chi phí thực tế, tối đa 2.000.000 /năm Chi trả theo chi phí thực tế, tối đa 3.000.000 /năm

5. Xe cứu thương

(không áp dụng với thai sản)

Chi trả theo chi phí thực tế, tối đa 1.000.000 /năm Chi trả theo chi phí thực tế, tối đa 2.000.000 /năm Chi trả theo chi phí thực tế, tối đa 2.500.000 /năm Chi trả theo chi phí thực tế, tối đa 3.000.000 /năm Chi trả theo chi phí thực tế, tối đa 3.500.000 /năm

6. Hỗ trợ giáo dục

Giới hạn tối đa 2 con

500.000 /con 1.000.000 /con 2.000.000 /con 2.000.000 /con 2.500.000 /con

 

B/ QUYỀN LỢI BẢO HIỂM MỞ RỘNG:

1. Từ vong/Thương tật vĩnh viễn/Tàn tật toàn bộ vĩnh viễn do mọi nguyên nhân: (Chọn 1 trong 2 quyền lợi dưới đây)

1.1. Bảo hiểm tai nạn cá nhân 
1.1.1. Tử vong /Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn 20.000.000 30.000.000 50.000.000 70.000.000 100.000.000
1.1.2. Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn Trả theo bảng tý lệ thương tật (Phụ lục III- Quy tắc bảo hiểm) * số tiền bảo hiểm mục 1.1.1
1.2. Bảo hiểm sinh mạng và tai nạn cá nhân 
1.2.1. Tử vong /Thương tật toàn bộ vĩnh viễn /Tàn tật toàn bộ vĩnh viễn do mọi nguyên nhân 20.000.000 30.000.000 50.000.000 70.000.000 100.000.000
1.2.2. Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn Trả theo bảng tý lệ thương tật (Phụ lục III- Quy tắc bảo hiểm) * số tiền bảo hiểm mục 1.2.1
2. Điều trị ngoại trú do bệnh, tai nạn, biến chứng thai sản, nha khoa
Số tiền bảo hiểm /người/năm và theo giới hạn phụ sau: 3.000.000 3.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000

2.1. Điều trị ngoại trú do bệnh, tai nạn, biến chứng thai sản:

- Chi phí khám, điều trị, các xét nghiệm, chuẩn đoán hình ảnh, xạ trị/hóa trị, truyền dịch, vật tư cần thiết và hợp lý theo sự chỉ định của bác sĩ;

- Chi phí thuốc theo kê đơn bác sĩ;

- Chi phí phẫu thuật ngoại trú /phẫu thuật trong ngày;

- Nội trú /thủ thuật (bao gồm điều trị trong ngày hoặc ngoại trú) chỉ nhằm mục đích chuẩn đoán bệnh mà không điều trị.

Chi trả theo chi phí thực tế, tối đa 600.000 /lần khám Chi trả theo chi phí thực tế, tối đa 600.000 /lần khám Chi trả theo chi phí thực tế, tối đa 900.000 /lần khám Chi trả theo chi phí thực tế, tối đa 1.200.000 /lần khám Chi trả theo chi phí thực tế, tối đa 1.500.000 /lần khám

2.2. Vật lý trị liệu (Tối đa 20 ngày /năm):

Điều trị bằng phương pháp vật lý trị liệu, trị liệu học bức xạ /nhiệt, liệu pháp ánh sáng, phục hồi chức năng và các phương pháp điều trị khác tương tự do bác sĩ chỉ định.

Chi trả theo chi phí thực tế, tối đa 100.000 /ngày Chi trả theo chi phí thực tế, tối đa 100.000 /ngày Chi trả theo chi phí thực tế, tối đa 100.000 /ngày Chi trả theo chi phí thực tế, tối đa 100.000 /ngày Chi trả theo chi phí thực tế, tối đa 100.000 /ngày

2.3. Điều trị Nha khoa

- Khám, chụp X-quang

Viêm nướu (lợi), nha chu;

- Trám răng bằng vật liệu thông thường như amalgam, composite, fuji ...;

- Điều trị tủy răng;

- Cạo vôi răng (lấy cao răng, giới hạn 400.000 /người /năm; và

- Nhổ răng bệnh lý (bao gồm tiểu phẫu, phẫu thuật).

Chi trả theo chi phí thực tế, tối đa 600.000 /năm Chi trả theo chi phí thực tế, tối đa 600.000 /năm Chi trả theo chi phí thực tế, tối đa 900.000 /năm Chi trả theo chi phí thực tế, tối đa 1.200.000 /năm Chi trả theo chi phí thực tế, tối đa 1.500.000 /năm

 

Lưu ý: 

- Đối với phương pháp điều trị ngoài Tây y, các mức giới hạn quyền lợi bảo hiểm sẽ được thanh toán tối đa không vượt quá 50% số tiền bảo hiểm của quyền lợi tương ứng;

- Đối với điều trị /trợ cấp /tử vong/tàn tật toàn bộ vĩnh viễn do bệnh ung thư và biến chứng/hậu quả liên quan đến bệnh ung thư (Sau thời gian chờ 2 năm, từ năm tứ 3 tham gia liên tục): Chi trả tối đa 50% số tiền bảo hiểm tương ứng với quyền lợi;

- Quy định về đồng chi trả với trẻ em 15 ngày tuổi đến 3 tuổi: Tỷ lệ đồng chi trả 70/30 (Bảo Việt chi trả 70%, Người được bảo hiểm tự chi trả 30%). Quy định này không áp dụng trong trường hợp Người được bảo hiểm khám và điều trị tại các cơ sở y tế/ Bệnh viện công lập (trừ Khoa quốc tế /Khoa điều trị tự nguyện /Khoa điều trị theo yêu cầu của Bệnh viện công lập);

- Lưu ý về điều trị Nha khoa: Điều trị Nha khoa được giới hạn tại các cơ sở khám chữa bệnh sau:

+ Tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội: Bảo Việt chi trả quyền lợi bảo hiểm điều trị Nha khoa tại tất cả các bệnh viện, riêng tại các Phòng khám, Bảo Việt chi trả quyền lợi bảo hiểm tại các cơ sở đã có thỏa thuận hợp tác bảo lãnh thanh toán chi phí y tế với Bảo Việt.

+ Tại các tỉnh thành phố khác: Bảo Việt chi trả quyền lợi bảo hiểm Nha khoa tại tất cả các bệnh viện, phòng khám Nha /phòng khám như định nghĩa.

Danh sách cá bệnh viện /phòng khám có Thỏa thuận hợp tác bảo lãnh thanh toán chi phí y tế với Bảo Việt có thể thay đổi, liên hệ với Hotline để được cập nhận thường xuyên.

 

 

<<< Xem ngay chương trình khuyến mại bảo hiểm sức khỏe tại đây: Chương trình khuyến mại bảo hiểm sức khỏe >>>

 

 

PHÍ BẢO HIỂM BẢO VIỆT TÂM BÌNH

 

A/ PHÍ BẢO HIỂM QUYỀN LỢI CHÍNH:

CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM CƠ BẢN MỞ RỘNG NÂNG CAO TOÀN DIỆN ƯU VIỆT
Đến 6 tuổi 863.000 1.510.000 1.972.000 2.414.000 3.198.000
Từ 7 tuổi đến 18 tuổi 535.000 936.000 1.301.000 1.593.000 2.111.000
Từ 19 tuổi đến 40 tuổi 584.000 1.021.000 1.420.000 1.738.000 2.303.000
Từ 41 tuổi đến 50 tuổi 486.000 851.000 1.183.000 1.448.000 1.919.000
Từ 51 tuổi đến 65 tuổi 596.000 1.042.000 1.449.000 1.774.000 2.350.000


B/ PHÍ BẢO HIỂM QUYỀN LỢI MỞ RỘNG:

CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM CƠ BẢN MỞ RỘNG NÂNG CAO TOÀN DIỆN ƯU VIỆT
1. Bảo hiểm tai nạn cá nhân
Đến 6 tuổi 116.000 176.000 292.000 408.000 580.000
Từ 7 tuổi đến 18 tuổi 104.000 156.000 160.000 364.000 520.000
Từ 19 tuổi đến 40 tuổi 100.000 152.000 252.000 352.000 500.000
Từ 41 tuổi đến 50 tuổi 108.000 164.000 272.000 380.000 540.000
Từ 51 tuổi đến 65 tuổi 112.000 172.000 284.000 400.000 568.000 
2. Bảo hiểm sinh mạng và Tai nạn cá nhân
Đến 6 tuổi 132.000 196.000 324.000 456.000 652.000
Từ 7 tuổi đến 18 tuổi 116.000 172.000 288.000 404.000 576.000
Từ 19 tuổi đến 40 tuổi 108.000  164.000 272.000 384.000 548.000
Từ 41 tuổi đến 50 tuổi 120.000 176.000 296.000 416.000 592.000
Từ 51 tuổi đến 65 tuổi 128.000 188.000 316.000 444.000 632.000
3. Điều trị ngoại trú do bệnh, tai nạn, biến chứng thai sản, nha khoa
Đến 6 tuổi 408.000 408.000 816.000 1.084.000 1.356.000
Từ 7 tuổi đến 18 tuổi 320.000 320.000 644.000 856.000 1.072.000
Từ 19 tuổi đến 40 tuổi 300.000 300.000 600.000 800.000 1.000.000
Từ 41 tuổi đến 50 tuổi 344.000 344.000 684.000 916.000 1.144.000
Từ 51 tuổi đến 65 tuổi 384.000 384.000 772.000 1.028.000 1.284.000

 

MỘT SỐ ĐIỀU CẦN CHÚ Ý KHI THAM GIA BẢO HIỂM BẢO VIỆT TÂM BÌNH

 

1. Thời gian chờ:

Thời gian chờ là thời gian mà các quyền lợi bảo hiểm có liên quan không được chi trả bảo hiểm, bao gồm cả những trường hợp phát sinh rủi ro năm trong thời gian chờ nhưng chi phí phát sinh hoặc hậu quả của đợt điều trị rủi ro này lại kéo dài quá thời gian chờ quy định.

- Đối với rủi ro tai nạn: Có hiệu lực ngay;

- Điều trị bệnh thông thường: 30 ngày;

- Điều trị bệnh đặc biệt, bệnh /thương tật có sẵn như định nghĩa: 365 ngày;

- Thai sản:

          + Biến chứng thai sản: 90 ngày;

          + Sinh đẻ: 635 ngày;

- Tử vong /Tàn tật toàn bộ vĩnh viễn do bệnh thông thường: 30 ngày;

- Tử vong /Tàn tật toàn bộ vĩnh viễn do thai sản, bệnh đặc biệt, bệnh /thương tật có sẵn: 365 ngày;

- Điều trị /tử vong /tàn tật toàn bộ vĩnh viễn/trợ cấp /biến chứng /hậu quả do Ung thư: 730 ngày;

- Điều trị nha khoa: 30 ngày.

 

THỦ TỤC YÊU CẦU BỒI THƯỜNG

Thời gian nộp hồ sơ:

Khi yêu cầu bồi thường, Người được Bảo hiểm phải thông báo/gửi các hồ sợ, chứng từ cho Bảo Việt  trong vòng 180 ngày kể từ ngày điều trị cuối cùng của một đợt điều trị hoặc từ vong và không quá 1 năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Hồ sơ yêu cầu bồi thường gồm:

1. Giấy yêu cầu bồi thường:

Theo mẫu của Bảo Việt tại đây: 

Giấy yêu cầu bồi thường cá nhân

Giấy yêu cầu bồi thường tổ chức

2. Các chứng từ y tế:

- Toa thuốc;

- Sổ khám bệnh/ sổ y bạ /Phiếu khám /Báo cáo y tế;

- Giấy ra viện (trong trường hợp nằm viện);

- Phiếu điều trị, chỉ định xét nghiệm /Chuẩn đoán hình ảnh, kết quả xét nghiệm /Chuẩn đoán hình ảnh ....;

- Giấy chứng nhận phẫu thuật /Phiếu mổ (trong trường hợp phẫu thuật /mổ);

3. Các chứng từ thanh toán:

Hóa đơn tài chính /Biên lai /Phiếu thu theo quy định của Bộ tài chính và bảng kê chi tiết kèm theo;

Các giấy tờ trên phải là bản gốc và sẽ thuộc sở hữu của Bảo Việt. Hóa đơn mua thuốc điều trị phải được xuất trong vòng 30 ngày kể từ ngày kê đơn thuốc và thể hiện số lượng thuốc và loại thuốc đúng theo kê đơn của bác sĩ điều trị;

4. Trường hợp tai nạn:

a/ Tai nạn sinh hoạt: Người được Bảo hiểm phải có bản tường trình về tai nạn.

b/ Tai nạn lao động: Người được bảo hiểm phải có bản tường trình về tai nạn có xác nhận của Tổ chức nơi Người được Bảo hiểm làm việc.

c/ Tai nạn giao thông:

- Người được bảo hiểm nếu còn đủ điều kiện về sức khỏe và năng lực hành vi phải có Bản tường trình về tai nạn;

- Hồ sơ giải quyết của cơ quan công an (trong trường hợp có cơ quan công an tham gia hoặc trong trường hợp tử vong);

- Giấy phép lái xe, đăng ký xe trong trường hợp bị tai nạn khi đang điều khiển phương tiện giao thông;

5. Trường hợp thương tật vĩnh viễn: 

Giấy chứng thương hoặc Giấy chứng nhận thương tích hoặc bản giám định thương tật do Hội đồng y khoa tỉnh /thành phố cung cấp.

6. Trường hợp tử vong:

- Hồ sơ bệnh án trước khi tử vong (nếu có), giấy chứng tử, di chúc /Giấy xác nhận quyền thừa kế hợp pháp.

 

THỦ TỤC TRẢ TIỀN BẢO HIỂM VÀ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ

 

1. Trường hợp ứng tiền trước, bồi thường sau:

Trường hợp Người được bảo hiểm không sử dụng dịch vụ bảo lãnh viện phí trực tiếp hoặc khám và điều trị tại các bệnh viện/phòng khám không thuộc hệ thống bảo lãnh của chương trình, Người được bảo hiểm phải thanh toán mọi chi phí điều trị trước, sau đó gửi toàn bộ hồ sơ cho Bảo Việt để thanh toán phần chi phí thuộc phạm vi bảo hiểm.

2. Trường hợp bảo lãnh:

Trường hợp Người được bảo hiểm khám và điều trị tại các bệnh viện /phòng khám trong hệ thống bảo lãnh thanh toán của chương trình (trừ khi có thỏa thuận khác của chương trình), Người được bảo hiểm cần thực hiện các bước sau:

a/ Xuất trình thẻ và Giấy tở tùy thân (Chứng minh thư /CCCD /Hộ chiếu)

b/ Kiểm tra Giấy yêu cầu bồi thường mà Bệnh viện /phòng khám cung cấp sau khi điều trị và ký tên để xác nhận việc điều trị của Người được bảo hiểm, đặt cọc theo quy định của Bệnh viện /phòng khám (nếu có)

Bảo Việt làm thủ tục bảo lãnh các chi phí thuộc phạm vi bảo hiểm của chương trình.

 

 

YÊU CẦU TƯ VẤN VÀ THỦ TỤC MUA BẢO HIỂM

 

Sau khi đã tìm hiểu kỹ về sản phẩm, Quý khách hàng cần tư vấn hoặc liên hệ mua bảo hiểm, Quý khách hàng làm theo các cách sau đây:

1. Cách 1: Gửi tin nhắn qua Zalo hoặc Điện thoại số: 093 157 66 11 để nhân viên Bảo Việt được giải đáp các thắc mắc.

2. Cách 2: Nhấn nút "Đăng ký tư vấn" để xác nhận yêu cầu.

3. Cách 3: Gửi tin nhắn đến hòm thư "lienhe@baoviettructuyen.vn" với nội dung yêu cầu để được Bảo Việt hỗ trợ. 

(Quý khách hàng vui lòng để lại số điện thoại để nhân viên Bảo Việt có thể liên hệ một cách nhanh chóng và thuận lợi nhất).

Bảo Việt Trực Tuyến sẵn sàng tiếp nhận và hỗ trợ thông tin từ đa kênh phương tiện.

Sau khi nhận được yêu cầu của quý khách hàng, nhân viên Bảo Việt sẽ liên hệ ngay để hỗ trợ quý khách hàng.

 

 

MỘT SỐ TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

1. Bộ Quy tắc bảo hiểm tải file tại đây: Quy tắc bảo hiểm Bảo Việt Tâm Bình

2. Bảng quyền lợi bảo hiểm tải file tại đây: Bảng quyền lợi Bảo Việt Tâm Bình

3. Biểu phí bảo hiểm tải file tại đây: Biểu phí Bảo hiểm Bảo Việt Tâm Bình

4. Giấy yêu cầu bảo hiểm dành cho cá nhân tải file tại đây: Giấy yêu cầu Bảo hiểm cá nhân

5. Giấy yêu cầu bảo hiểm dành cho tổ chức tải file tại đây: Giấy yêu cầu Bảo hiểm tổ chức

6. Giấy yêu cầu bồi thường dành cho cá nhân tải file tại đây: Giấy yêu cầu bồi thường cá nhân

7. Giấy yêu cầu bồi thường dành cho tổ chức tải file tại đây: Giấy yêu cầu bồi thường tổ chức

 

 

 


 

 

BẢNG QUYỀN LỢI BẢO HIỂM BẢO VIỆT TÂM BÌNH

Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt Tâm Bình

Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt Tâm Bình

 

 

 

PHÍ BẢO HIỂM BẢO VIỆT TÂM BÌNH

 

Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt Tâm Bình

MỘT SỐ TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

1. Bộ Quy tắc bảo hiểm tải file tại đây: Quy tắc bảo hiểm Bảo Việt Tâm Bình

2. Bảng quyền lợi bảo hiểm tải file tại đây: Bảng quyền lợi Bảo Việt Tâm Bình

3. Biểu phí bảo hiểm tải file tại đây: Biểu phí Bảo hiểm Bảo Việt Tâm Bình

4. Giấy yêu cầu bảo hiểm dành cho cá nhân tải file tại đây: Giấy yêu cầu Bảo hiểm cá nhân

5. Giấy yêu cầu bảo hiểm dành cho tổ chức tải file tại đây: Giấy yêu cầu Bảo hiểm tổ chức

6. Giấy yêu cầu bồi thường dành cho cá nhân tải file tại đây: Giấy yêu cầu bồi thường cá nhân

7. Giấy yêu cầu bồi thường dành cho tổ chức tải file tại đây: Giấy yêu cầu bồi thường tổ chức

THỦ TỤC YÊU CẦU BỒI THƯỜNG

Thời gian nộp hồ sơ:

Khi yêu cầu bồi thường, Người được Bảo hiểm phải thông báo/gửi các hồ sợ, chứng từ cho Bảo Việt  trong vòng 180 ngày kể từ ngày điều trị cuối cùng của một đợt điều trị hoặc từ vong và không quá 1 năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Hồ sơ yêu cầu bồi thường gồm:

1. Giấy yêu cầu bồi thường:

Theo mẫu của Bảo Việt tại đây: 

Giấy yêu cầu bồi thường cá nhân

Giấy yêu cầu bồi thường tổ chức

2. Các chứng từ y tế:

- Toa thuốc;

- Sổ khám bệnh /sổ y bạ /Phiếu khám/ Báo cáo y tế;

- Giấy ra viện (trong trường hợp nằm viện);

- Phiếu điều trị, chỉ định xét nghiệm /chuẩn đoán hình ảnh, kết quả xét nghiệm/chuẩn đoán hình ảnh ....;

- Giấy chứng nhận phẫu thuật /Phiếu mổ (trong trường hợp phẫu thuật/mổ);

3. Các chứng từ thanh toán:

Hóa đơn tài chính/Biên lai/Phiếu thu theo quy định của Bộ tài chính và bảng kê chi tiết kèm theo;

Các giấy tờ trên phải là bản gốc và sẽ thuộc sở hữu của Bảo Việt. Hóa đơn mua thuốc điều trị phải được xuất trong vòng 30 ngày kể từ ngày kê đơn thuốc và thể hiện số lượng thuốc và loại thuốc đúng theo kê đơn của bác sĩ điều trị;

4. Trường hợp tai nạn:

a/ Tai nạn sinh hoạt: Người được Bảo hiểm phải có bản tường trình về tai nạn.

b/ Tai nạn lao động: Người được bảo hiểm phải có bản tường trình về tai nạn có xác nhận của Tổ chức nơi Người được Bảo hiểm làm việc.

c/ Tai nạn giao thông:

- Người được bảo hiểm nếu còn đủ điều kiện về sức khỏe và năng lực hành vi phải có Bản tường trình về tai nạn;

- Hồ sơ giải quyết của cơ quan công an (trong trường hợp có cơ quan công an tham gia hoặc trong trường hợp tử vong);

- Giấy phép lái xe, đăng ký xe trong trường hợp bị tai nạn khi đang điều khiển phương tiện giao thông;

5. Trường hợp thương tật vĩnh viễn: 

Giấy chứng thương hoặc Giấy chứng nhận thương tích hoặc bản giám định thương tật do Hội đồng y khoa tỉnh /thành phố cung cấp.

6. Trường hợp tử vong:

- Hồ sơ bệnh án trước khi tử vong (nếu có), giấy chứng tử, di chúc /Giấy xác nhận quyền thừa kế hợp pháp.

 

THỦ TỤC TRẢ TIỀN BẢO HIỂM VÀ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ

 

1. Trường hợp ứng tiền trước, bồi thường sau:

Trường hợp Người được bảo hiểm không sử dụng dịch vụ bảo lãnh viện phí trực tiếp hoặc khám và điều trị tại các bệnh viện/phòng khám không thuộc hệ thống bảo lãnh của chương trình, Người được bảo hiểm phải thanh toán mọi chi phí điều trị trước, sau đó gửi toàn bộ hồ sơ cho Bảo Việt để thanh toán phần chi phí thuộc phạm vi bảo hiểm.

2. Trường hợp bảo lãnh:

Trường hợp Người được bảo hiểm khám và điều trị tại các bệnh viện/phòng khám trong hệ thống bảo lãnh thanh toán của chương trình (chỉ áp dụng đối với các tỉnh/thành phố ngoài địa bàn Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh), Người được bảo hiểm cần thực hiện các bước sau:

a/ Xuất trình thẻ và Giấy tở tùy thân (Chứng minh thư /CCCD /Hộ chiếu)

b/ Kiểm tra Giấy yêu cầu bồi thường mà Bệnh viện/phòng khám cung cấp sau khi điều trị và ký tên để xác nhận việc điều trị của Người được bảo hiểm, đặt cọc theo quy định của Bệnh viện /phòng khám (nếu có)

Bảo Việt làm thủ tục bảo lãnh các chi phí thuộc phạm vi bảo hiểm của chương trình.

 

 

YÊU CẦU TƯ VẤN VÀ THỦ TỤC MUA BẢO HIỂM

 

Sau khi đã tìm hiểu kỹ về sản phẩm, Quý khách hàng cần tư vấn hoặc liên hệ mua bảo hiểm, Quý khách hàng làm theo các cách sau đây:

1. Cách 1: Gửi tin nhắn qua Zalo hoặc Điện thoại số: 093 157 66 11 để nhân viên Bảo Việt được giải đáp các thắc mắc.

2. Cách 2: Nhấn nút "Đăng ký tư vấn" để xác nhận yêu cầu.

3. Cách 3: Gửi tin nhắn đến hòm thư "lienhe@baoviettructuyen.vn" với nội dung yêu cầu để được Bảo Việt hỗ trợ. 

(Quý khách hàng vui lòng để lại số điện thoại để nhân viên Bảo Việt có thể liên hệ một cách nhanh chóng và thuận lợi nhất).

Bảo Việt Trực Tuyến sẵn sàng tiếp nhận và hỗ trợ thông tin từ đa kênh phương tiện.

Sau khi nhận được yêu cầu của quý khách hàng, nhân viên Bảo Việt sẽ liên hệ ngay để hỗ trợ quý khách hàng.

 

CÁC SẢN PHẨM BẢO HIỂM KHÁC
VỀ CHÚNG TÔI

Website baoviettructuyen.vn là website bán hàng trực tiếp của Phòng kinh doanh số 12 – Bảo hiểm Bảo Việt, có địa chỉ tại 15c Trần Khánh Dư, Hoàn Kiếm, Hà Nội chuyên bán hàng trực tuyến các sản phẩm của Bảo Hiểm Bảo Việt, không qua môi giới bảo hiểm.

Bảo hiểm Bảo Việt đã trên 50 năm kinh nghiệm phục vụ khách hàng, luôn tự hào là Công ty hàng đầu trong lĩnh vực bảo hiểm với doanh thu hàng năm gần 50.000 tỷ đồng. Với trình độ CBCNV cao, nhiều kinh nghiệm, năng lực quản trị kinh doanh, quản lý rủi ro và bồi thường tốt, Bảo Việt luôn luôn được nhiều khách hàng tín nhiệm và luôn nhận được bảo hiểm nhiều dự án lớn.

Mua bảo hiểm tại baoviettructuyen.vn quý khách hàng sẽ được

Hỗ trợ thông tin sản phẩm chính xác, đầy đủ.

Cam kết hướng dẫn bồi thường trong suốt thời hạn bảo hiểm.

Đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, 100% tốt nghiệp đại học.

Được chăm sóc bởi Nhân viên chính thức của Bảo Việt 

Mua bảo hiểm trực tiếp của Bảo Việt, không qua trung gian, môi giới.

Giám sát chất lượng dịch vụ trực tiếp Phòng kinh doanh Bảo Việt

Mọi thông tin sai lệch về chất lượng dịch vụ, chăm sóc khách hàng sau bán hàng được phản ánh thẳng đến Phòng kinh doanh, không qua trung gian, môi giới.

Giao hàng tận nơi toàn quốc.

Mong muốn lớn nhất của baoviettructuyen.vn là mang lại cho khách hàng giá trị đích thực của từng sản phẩm với sự đảm bảo an toàn và được trải nghiệm dịch vụ chăm sóc chu đáo nhất.

Where you can buy Louis Vuitton Replica :

fake lv man bag replica cartier love bracelet chanel replica louis vuitton imitazioni replica gucci shoes fake chanel wallet hermes birkin replica van cleef replicaa Replica Louis Vuitton backpack dior replica replica celine bracelet love Cartier replique gucci imitazioni knock off chanel bags fake louis vuitton shoes bracelet love Cartier replique cartier love imitazione imitazioni hermes replica gucci shoes louis vuitton shoes replica louis vuitton keepall replica cartier love bracelet replica louis vuitton outlet nederland cartier trinity ring replica fake chanel wallet chanel replica replica cartier love bracelet gucci replica 1:1 van cleef replica goyard replica gucci scarf replica cartier trinity ring replica Louis Vuitton Replica louboutin pas cher louis vuitton shoes replica louis vuitton fake louis vuitton neverfull replica cartier trinity ring replica gucci backpack replica gucci backpack replica dior replica bracelet love Cartier replique replique sac hermes imitaciones louis vuitton espana chanel backpack replica borse gucci imitazioni louis vuitton duffle bag replica taschen aus der türkei online kaufen sac hermes pas cher Louis Vuitton Replica

BẢO HIỂM BẢO VIỆT

Địa chỉ tại Hà Nội: 15c Trần Khánh Dư, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Địa chỉ tại Hồ Chí Minh: 23-25 Thái Văn Lung, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Email: lienhe@baoviettructuyen.vn

(Mọi thông tin trên website đều mạng tính chất tham khảo)